นางสาวลาวัลย์ เรือโป๊ะ นายก อบต.ถนนหัก
               นางสาวลาวัลย์  เรือโป๊ะ
                  นายก อบต.ถนนหัก

ที่อยู่  31 หมู่ที่  5  บ้านผักหวาน  ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

  •  ได้รับเลือกตั้ง นายก อบต.ถนนหัก  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2556

 

นายสติ แก้อำไพ รองนายก อบต.ถนนหัก
          นายสติ  แก้วอำไพ             รองนายก อบต.ถนนหัก
นายเติม คงสกูล รองนายก อบต.ถนนหัก
          นายเติม  คงสกูล                รองนายก อบต.ถนนหัก

 

 

 

 

 

นางสีเพ็ญ จินดา เลขานายก อบต.ถนนหัก
              นางสีเพ็ญ จินดา               เลขานายก อบต.ถนนหัก