ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 044-632-080

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก คืออะไรคะ

ตอบ: ” เป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา มีอาชีพและภูมิปัญญา มีการกีฬาวัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล้อมดีไม่มีมลพิษ ”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.